Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelu ja maastotöiden aloittamisesta : Vt 5 parantaminen välillä Valkeinen - Taipale, Lapinlahti, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.5.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 7.5.2021 - 9.6.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:
Jari Kuokkanen puh. 0295 026 734, [email protected] 

Julkaistu 07.05.2021