Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamisesta : Maantien 7115 (Koskenvarrentien) parantaminen välillä Seppäläntie – Väärämäentie rakentamalla jalankulku- ja pyöräväylä, tiesuunnitelma, Alajärvi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 9.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 9.4.-10.5.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Minna Pasanen, 
puh. 0295 027 027, sähköposti [email protected].

Julkaistu 09.04.2021