Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Valtatien 6 ja maanteiden 4012/4015 liittymän ja maantien 4012 (Kolmikannantie) parantaminen, Parikkala

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.6.2021 ja se on nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 18.6.2021 – 26.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Vesa Koistinen, puhelin 0295 029 179 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 18.06.2021