Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Maantien 1930 (Asemantien) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille maantie 12391 (Kurinantie) – Ruutilankylä, Mynämäki

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 31.8.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa

www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 31.8.2021- 7.10.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Sakari Hurskainen puhelin 0400 611 054 ja [email protected]

Julkaistu 31.08.2021