Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Kantatien 62 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kartiokuusenkatu – Venäjän raja, Imatra

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.4.2021 ja se on nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 27.4.2021 – 3.6.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Ville Kukkola, puhelin 0295 029 013 ja sähköposti [email protected].

Julkaistu 27.04.2021