Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Vt 11 parantaminen uusimalla Kokemäenjoen sillat, Koiviston silta ja Kokemäenjoen Pikkuhaaran silta, Pori ja Ulvila, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 4.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 4.3.2021 – 9.4.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Jari Nikki, puhelin 0295 022 816 ja sähköposti: [email protected]

Julkaistu 04.03.2021