Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Valtatien 9 parantaminen purkamalla Moision risteyssilta (T-1593), Turku, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 16.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 16.11.2020 - 20.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Aku Reini, puh. 0295 022 190 ja [email protected]

Julkaistu 16.11.2020