Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto, Aura

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Suunnitelma asetetaan uudestaan nähtäville teknisen virheen vuoksi (sähköisestä aineistosta puuttuivat meluselvityksen 16 T-1 liitekartat).

Kuulutus julkaistaan 26.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 26.3.2021 – 30.4.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, 0295 022 782 ja sähköposti [email protected].

Julkaistu 26.03.2021