Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Valtatien 4 (Rantaväylä) parantamiseksi välillä Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 5.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 5.3.2021 – 5.4.2021välisen ajan.
Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Kari Komi, puhelin 0295 
024 691 ja [email protected] .

Julkaistu 05.03.2021