Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen maantien 2773 parantamisesta välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä, Ylöjärvi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) / Väylävirasto
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen,
joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
Ylöjärven Uutiset sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.12.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 18.12.2020 – 1.2.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa projektipäällikkö Timo Seppänen ELY-keskuksesta, puhelin
0295 036 294 ja [email protected]

Julkaistu 22.12.2020