Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Mt 1070 (Werlanderintie) parantaminen rakentamalla Sammatti-Myllykylä, Lohja, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus 
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta 
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen 
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.3.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.
Kuulutus on nähtävillä 12.3.2021 – 12.4.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus Mikko Vihermäki, puh. 0295 036 015, 
[email protected]

Julkaistu 12.03.2021