Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Maantien 807 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä maantie 813 - Pitkätie, Siikajoki, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.12.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.12.2020 - 11.1.2021 välisen ajan.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

Siikajoen kunta, Satu Kaipio, puh. 040 315 6237, [email protected]

Julkaistu 10.12.2020