Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Maantien 6450 (Sumiaistentie) kevyen liikenteen väylä Suolahden taajamassa, Äänekoski, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen
sanomalehdissä Pikkukaupunkilainen ja Sisä-Suomen lehti.

Kuulutus julkaistaan 8.12.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset(aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 8.12.2020 – 8.1.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Petri Teerimäki,
puh. 0295 024 008, [email protected]

Julkaistu 08.12.2020