Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Maantien 189 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä "Aurinkotuuli"-nimisen kadun kohdalle, Luonnonmaa, Naantali

Aika: 18.01.2021-22.02.2021

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.1.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 18.1.2021 - 21.2.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Aku Reini, puh. 0295 022 190 ja [email protected]

Julkaistu 18.01.2021