Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtävillä olosta : Vt 4 parantaminen rakentamalla kävely- ja pyöräilytie Kersilön kylän kohdalla, Sodankylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Sompio -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.10.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 13.10.2021 - 12.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262 tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 13.10.2021