Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtävillä olosta : Maantien rakentaminen välillä kt 78 - Suhangon kaivosalue, Ranua

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Kuriiri -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.7.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 15.7.2021 – 15.8.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tomi Tiuraniemen poissaollessa yksikön päällikkö Ari Kilponen, puhelin 0295 037 233,  ari.kilponen(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 15.07.2021