Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Tiesuunnitelman laatiminen: Maantien 276 jalankulku- ja polkupyörätie välille Alanen–Kyröskoskentien liittymä, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen Ylöjärvellä maantien 276 parantamisesta Alasen ja Kyröskoskentien (Maantie 3002) liittymän välillä.
Tavoitteena on suunnitella Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla sijaitsevalle tieosuudelle jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta parantava jalankulku- ja polkupyörätie. Suunniteltava jalankulku- ja polkupyörätie liittyy molemmista päistään olemassa olevaan jalankulku- ja pyörätiehen.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta ( LjMTL 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY-keskuksen verkkosivulla 10.6.2020.
Lisätietoja suunnittelusta antavat projektipäällikkö Timo Seppänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, p. 029 5036 294 ja suunnitelmaa laativasta Afry Finland Oy:stä projektipäällikkö Riina Väyrynen, p. 040 620 7270.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 10.06.2020