Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman ja maastotöiden aloittamisesta : Kantatien 51 parantaminen Purokummuntien liittymän kohdalla, Kirkkonummi, tiesuunnitelma

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus ja Kirkkonummen kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen tietoverkossa, Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla, ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.10.2021 Kirkkonummen kunnan tietoverkossa:

https://www.kirkkonummi.fi/kuulutuskanava?news.category%5b%5d=580600da9635eb2ab8000dcf

Kuulutus on nähtävillä 27.10-29.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kirkkonummen kunta, Saara Koivumäki puh. 040 541 8462, [email protected]

Julkaistu 27.10.2021