Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Valtatie 9 parantaminen purkamalla Moision risteyssilta (T-1593), Turku, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 15.6.2021-22.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa projektipäällikkö Timo Bäcklund (15.6.2021-4.7.2021), puhelin 0295 022 782 ja sähköposti [email protected] sekä Aku Reini (5.7.2021-22.7.2021), puhelin 0295 022 190 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 15.06.2021