Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Maantien 313 (Vääksy - Vierumäki) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie - Lentotie, Asikkala, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä.

Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.10.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen 
tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 19.10.2021 – 25.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Jaakko Kuha, 
puh. 0295 021 299, [email protected] ja 

Julkaistu 19.10.2021