Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Maantien 189 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä "Aurinkotuuli"-nimisen kadun kohdalle, Luonnonmaa, Naantali, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.12.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Valitusosoitus lisätty kuulutettavaan hyväksymispäätökseen. Uusi kuulutusaika 23.12.2021 - 31.1.2022.

Kuulutus on nähtävillä 23.12.2021 - 31.1.2022 välisen ajan.

Julkaistu 23.12.2021