Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä : Valtatien 2 kevyen liikenteen järjestelyt Vihdin kirkonkylän kohdalla, Vihti, tiesuunnitelma

Valtatien 2 kevyen liikenteen järjestelyt Vihdin kirkonkylän kohdalla, Vihti, 
tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan 
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 5.5.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa 
osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 5.5.2021. – 11.6.2021 välisen ajan.
Lisätietoja suunnitelmasta antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Jaakko Kuha, puh. 0295 021 299, 
[email protected]

Julkaistu 05.05.2021