Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä : Maantien 2340 (Paimiontie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tammisilta – Sukselantie, Paimio

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 5.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 5.3.2021 – 12.4.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puhelin 0295 022 782 ja [email protected]

Julkaistu 05.03.2021