Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä : Maantien 11861 (Ylikentie) parantaminen välillä maantie 1571 - Bosgård, Porvoo

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 
voimassaoloajan pidentämistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi 
julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään 
hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella 
yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 21.1.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.
Kuulutus on nähtävillä 21.1.2022 – 28.2.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Jaakko Kuha, puhelin 0295 021 299,
sähköposti [email protected] 

Julkaistu 21.01.2022