Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä : Kantatien 66 (Torisevanjärventien) parantaminen Ahjolantien ja Nallentien liittymien kohdalla, Virrat

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 
voimassaoloajan pidentämistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi 
julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään 
hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti 
ilmestyvässä sanomalehdessä.


Kuulutus julkaistaan 23.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 23.6.2021 – 30.7.2021 välisen ajan.


Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksessa yksikön päällikkö Tero 
Haarajärvi, puhelin 0295 036 223 ja sähköposti [email protected]
keskus.fi.

Julkaistu 23.06.2021