Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentäminen: Vt 9 parantaminen välillä Alhojärvi – Hyrkkölänmäki nimisen tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Patalahti – Juokslahti, Jämsä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutusta koskevan ilmoituksen Jämsän seutu sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 8.12.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 8.12.2021 – 17.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Jarmo Toikka Keski-Suomen ELY-keskuksesta, puh. 0295 024 600, [email protected]

Julkaistu 08.12.2021