Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen jatkoaikaa : Maantien 7520 parantaminen välillä Korpijärvi-Kinnula, Perho ja Kinnula

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon 
jatkoaikaa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, 
kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä.

Kuulutus julkaistaan 3.3.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 4.3.-9.4.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta projektipäällikkö Minna Pasanen puh. 
0295 027 027, sähköposti [email protected]

Julkaistu 03.03.2021