Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymisestä : Tiesuunnitelma Valtatien 4 parantaminen maantien 924 (Ranuantien) liittymän kohdalla, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tieto-
verkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallinto-
lain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tie-
suunnitelman hyväksymistä. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julki-
sesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuk-
sen sanomalehti Lapin Kansassa. 

Kuulutus julkaistaan 30.9.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset. 

Kuulutus on nähtävillä 30.9.2021 - 8.11.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, 
puhelin 0295 037 262, [email protected] 

 

Julkaistu 30.09.2021