Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman aloittamisesta : Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola - Kolmiranta, Kirkkonummi, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.11.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 19.11. – 21.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antavat

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki,

puh. 0295 036 015, [email protected]

 

Kirkkonummen kunta, vastaava suunnitteluinsinööri Hannu Ruhanen,

puh. 040 126 9866, [email protected]

Sweco Infra & Rail Oy, projektipäällikkö Paula Lakua,

puh. 050 370 5252, [email protected]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 19.11.2020