Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä : Valtatien 5 parantaminen välillä Leppävirta – Palokangas, Leppävirta, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tie-
suunnitelmaa Valtatien 5 parantaminen välillä Leppävirta – Palokangas, Lep-
pävirta. 

Suunnittelukohde sijaitsee Leppävirralla. Hankkeen tavoitteena on valtatien 
liikennöitävyyden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Koko tieosuus 
toteutetaan keskikaiteellisena ja tieosuudelle toteutetaan ohituskaistoja. 
Kaikki liittymät valtatiehen toteutetaan eritasoliittyminä. 

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää 
yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 6.5. – 30.5.2021 välisenä aikana 
suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla  
https://www.suunnitelma.info/Vt5_Le-Pa 

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettä-
mään 30.5.2021 mennessä osoitteeseen ([email protected] ja  
[email protected]) tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-
keskus, Kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio (kirjeeseen tunnus 
POSELY/920/2019). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan 
soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille (Puhelut toivotaan ajoittuvan 
20.5.2021 kello 16.00–18.00). 

Yhteystiedot: 

Destia Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):   
• Projektipäällikkö Esa Laurikainen, puh. 040 631 0606,  
[email protected] 

 Pohjois-Savon ELY-keskus:   
• Projektipäällikkö Timo Särkkä, puh. 0295 026 764,  
[email protected] 

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tar-
peellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tieto-
suojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely 

Ilmoitus on julkaistu 6.5.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Pohjois-Savon ELY-keskus 

 

 

Julkaistu 06.05.2021