Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä: Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27 – Punahovintie, Iisalmi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27 – Punahovintie, Iisalmi.

Suunnittelukohde sijaitsee Koljonvirran länsipuolella Iisalmessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta maanteillä 16165 (Ylemmäisentie) ja 16173 (Porovedentie) rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille vt 27 – Punahovintie. Ylivieska–Iisalmi-radan yli toteutetaan kevyen liikenteen silta.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 25.11.–9.12.2020 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla 
https://www.sitowise.com/fi/projektit/projektisivut/tiesuunnitelma-punahovintie-iisalmi

Suunnitelmaan liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 10.12.2020 mennessä osoitteisiin (mirko.juppi(at)ely-keskus.fi ja lauri.koponen(at)sitowise.com) tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELYkeskus, Kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio (kirjeeseen tunnus        POSELY/1009/2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille. Puhelujen toivotaan ajoittuvan 2.12. kello 9.00–11.00.

Yhteystiedot:

Sitowise Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):
• Projektipäällikkö Lauri Koponen, puh. 040 356 9153,
lauri.koponen(at)sitowise.com

Pohjois-Savon ELY-keskus:
• Yksikön päällikkö Mirko Juppi, puh. 0295 026 720,
mirko.juppi(at)ely-keskus.fi

Iisalmen kaupunki
• Kaupungininsinööri Jyrki Könttä, puh. 040 588 9022,
jyrki.kontta(at)iisalmi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä,
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja

Ilmoitus on julkaistu 20.11.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Pohjois-Savon ELY-keskus

Julkaistu 20.11.2020