Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä: Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta, Kuhmo, tiesuunnitelma

Kuhmon kaupunki, sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, 
laatii tiesuunnitelmaa Maantie 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja – Pa-
jakkakosken silta, Kuhmo.  

Suunnittelukohde sijaitsee Kuhmon kaupungin asemakaava-alueella, maantiellä 900 
välillä Kantolankuja – Pajakkakosken silta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 
Kuhmo Oy:n sahalaitoksen toimintojen laajeneminen. Tavoitteen saavuttamiseksi 
maantie 900 tielinjausta muutetaan noin 1,4 km:n matkalla ja maantien suuntaisen 
jalankulku- ja pyöräilyväylän linjausta noin 750 m:n matkalla. Toimenpiteillä paranne-
taan jalankulun ja pyöräilyn sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta. Tämä toinen esit-
telytilaisuus järjestetään, kun maantien 900 linjasta on siirretty ensimmäisen esittelyn 
jälkeen aiempaa etelämmäksi. 

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilai-
suutta ei järjestetä perinteisenä esittelytilaisuutena. Sen sijaan alueen asukkaat, 
maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 27.3.2021 – 3.4.2021 
välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla https://infrahankkeet.info/Mt900_Hyryntie 

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 
5.4.2021 mennessä osoitteeseen [email protected] ja  
[email protected] tai postitse osoitteeseen Kuhmon kaupunki, Kirjaamo, PL 
15, 88901 Kuhmo (kirjeeseen tunnus §188/11.8.2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet 
voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille (puhelujen toivotaan 
ajoittuvan 1.4.2021 kello 16–18). 

Kuhmon kaupunki käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötie-
toja. Lisätietoja Kuhmon kaupungin tietosuojakäytänteistä osoitteessa, 
https://www.kuhmo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/tietosuoja/ 

Kutsu esittelytilaisuuteen on julkaistu 19.3.2021, Kuhmon kaupungin tietoverkossa 
osoitteessa https://www.kuhmo.fi/kuulutukset/ 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

Kuhmon kaupunki 
• maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258, [email protected] 

WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):   
• Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034, [email protected]   

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
• projektipäällikkö Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected] 

KUHMON KAUPUNKI 

Julkaistu 19.03.2021