Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä mt 180 Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen uusista silloista Paraisilla ja Kaarinassa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisia tiesuunnitelmia mt 180 Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen uusista silloista Paraisilla ja Kaarinassa.

Kummastakin sillasta laaditaan oma tiesuunnitelmansa.

Koronavirustilanne huomioiden ei hankkeeseen liittyvää toista yleisö/tiedotustilaisuutta järjestetä. Asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla  www.infrahankkeet.info.

Suunnittelukohteet ovat osa maantietä 180.

Tiesuunnitelmaa tehdään yhteistyössä Paraisten ja Kaarinan kaupunkien kanssa.

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 4.9.2020 mennessä joko sähköisesti osoitteisiin [email protected], [email protected] tai paperipostilla alla mainittuun Ely-keskuksen osoitteeseen.

Yleisöllä on halutessaan mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vaikuttaa esiteltäviin ratkaisuihin myös soittamalla alla mainituille henkilöille. Puheluiden toivotaan ajoittuvan 24.8.2020 kello 14.00-18.00 välille tai 1.9.2020 kello 10.00-12.00 välille.

Valmistuttuaan tiesuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville (laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 27 §, maantieasetus 3 §).

Lisätietoja suunnittelukohteesta antaa ELY:ssä projektipäällikkö Matti Kiljunen p. 0295 022796.

WSP Finland Oy: projektipäällikkö Tomi Harjula, p 0207 864 11.

Paraisten kaupungilla yhteyshenkilöinä ovat Heidi Saaristo-Levin, p 040 488 5888 ja Matias Jensen, p. 044 358 5724.

Kaarinan kaupungilla yhteyshenkilönä on Jyrki Haapasaari, p. 040 507 0238.

Turku, 14.8.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi PL 236, 20101 TURKU

 

Julkaistu 17.08.2020