Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä : Valtatien 4 rinnakkaistien parantaminen maantieksi välillä mt 19505 (Palohovintie) - Etappitie, Simo, tiesuunnitelma

Valtatien 4 rinnakkaistien parantaminen maantieksi välillä mt 19505 (Palohovintie) - Etappitie, Simo, tiesuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatimassa asiakohdassa mainittua tiesuunnitelmaa.

Suunnittelukohde sijaitsee Simon taajaman pohjoispuolella, valtatien 4 ohituskaistaosuuden kohdalla mt19505 (Palohovintien) ja Etappitien välisellä tieosuudella. Suunnitelma sisältää rinnakkaistien parantamisen noin 5 km matkalla.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa nykyinen kapea rinnakkaistie maantieksi, jolle voidaan ohjata valtatien ohituskaistaosuudelta hidas ja kevyt liikenne ja joka voi toimia onnettomuustilanteissa valtatien varareittinä. Näin parannetaan valtatien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Simon kunnan kanssa.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 25.10.-8.11.2021 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla osoitteessa https://plaana.trimblefeedback.com/eFeedback/fi/Project/4.

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 8.11.2021 mennessä osoitteeseen [email protected] ja [email protected] tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi (kirjeeseen tunnus LAPELY/5019/2020).

Yhteystiedot:

 Lapin ELY-keskus:

Projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, p. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi

Plaana Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):

Projektipäällikkö Keijo Körkkö, p. 040 865 6676,
keijo.korkko(at)plaana.fi

Simon kunta

Tekninen johtaja Ilkka Soukka, p. 040 069 1616, ilkka.soukka(at)simo.fi

Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Ilmoitus on julkaistu 20.10.2021 Lapin ELY-keskuksen tietoverkossa

www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 20.10.2021