Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä: Valtatie 4 parantaminen välillä Etappitie - Simojoen silta, tiesuunnitelma, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatimassa asiakohdassa mainittua tiesuunnitelmaa. 

Suunnittelukohde sijaitsee Simossa, valtatiellä 4 Etappitien ja Simojoen sillan välisellä tieosuudella. Suunnitelma sisältää valtatien ajoradan sekä ramppien, liittymien ja kävely- ja pyöräilyteiden parantamisen sekä tiejakson siltojen uusimisen ja melunsuojausten rakentamisen. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy maantien 19504 (Simonkyläntie) parantaminen välillä Peltotie - Etappitie kävely- ja pyöräilyteineen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Simon kunnan kanssa.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 6.10.-20.10.2020 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla https://plaana.trimblefeedback.com/eFeedback/
 
Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 20.10.2020 mennessä osoitteeseen tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi ja keijo.korkko(at)plaana.fi tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi (kirjeeseen tunnus LAPELY/1387/2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille. Puhelut toivotaan ajoittuvan 12.10.2020 kello 16.00–18.00 tai 19.10.2020 klo 8.00–11.00.

Yhteystiedot:

 Plaana Oy (suunnitelmaa laativa konsultti): 
•    Projektipäällikkö Keijo Körkkö, p. 040 865 6676, 
keijo.korkko(at)plaana.fi 

Lapin ELY-keskus: 
•    Projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, p. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi 

Simon kunta
•    Tekninen johtaja Ilkka Soukka, p. 040 069 1616, ilkka.soukka(at)simo.fi


Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Ilmoitus on julkaistu 29.9.2020 Lapin ELY-keskuksen tietoverkossa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 

Julkaistu 29.09.2020