Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä : Tiesuunnitelman laatiminen Kantatien 58 parantamiseksi välillä Vuorentie–Mustalahti–Juhola

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Mänttä-Vilppulan 
kaupunki laativat Mänttä-Vilppulaan tiesuunnitelmaa Kantatien 58 
parantamiseksi välillä Vuorentie–Mustalahti–Juhola. 

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muuttamalla kantateiden 
58 ja 56 sekä maantien 347 nelihaaraliittymä kiertoliittymäksi ja rakentamalla 
jalankulku- ja pyöräilyväylä maantielle 347 Hämeentien ja Juholantien välille. 
Lisäksi nykyinen Vuorentien silta puretaan ja liikenteelle järjestetään 
korvaavat yhteydet.

Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa suunnitteluun liittyvää yleisö- ja 
tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden 
esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla https://vayla.fi/kantatie-58-
parantaminen-valilla-vuorentie-mustalahti-juhola

Suunnitelmiin liittyvät kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 
25.03.2021 mennessä osoitteeseen [email protected]

Halutessaan suunnittelijalle voi myös soittoaikana soittaa asiasta 18.03.2021 
kello 16.00–17.00 seuraavaan numeroon:
 Jan-Erik Berg, puh. 040 724 1372, Finnmap Infra Oy
Suunnitelmasta antavat tarvittaessa lisätietoja myös:
 Jarkko Peurala, puh. 0295 036 280, Pirkanmaan ELY-keskus
 Arto Myllylä, puh. 050 033 3538, Mänttä-Vilppulan kaupunki

Ilmoitus on julkaistu 11.03.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käsittelee tiesuunnitelman 
laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin 
väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu tietosuojaosioon osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Mänttä-Vilppulan kaupunki


 

Julkaistu 11.03.2021