Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä: Maantien 224 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Opinahjontie - Paarantie, Salo

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 224.

Jalankulku- ja pyöräilyväylää suunnitellaan rakennettavaksi maantien itäpuolelle välille Opinahjontie – Paarantie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisö-/tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivu (infrahankkeet.info). Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 23.6.2020 mennessä osoitteeseen [email protected]. Halutessaan asiasta voi myös soittaa alla mainituille henkilöille (soittoaika tiistaina 16.6.2020 klo. 16-18).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa:

WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti) Tomi Harjula, puh. 040 503 2163, [email protected]

Varsinais-Suomen ELY-keskus Aku Reini, puh. 0295 022 190, [email protected]

Salon kaupunki Mikko Söderholm, puh. 044 778 5200, [email protected]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ilmoitus on julkaistu 9.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Julkaistu 09.06.2020