Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tiesuunnitelma valtatien 4 parantaminen Jeesiöjoen sillan kohdalla, Sodankylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tie-suunnitelman hyväksymistä.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Lapin Kansa ja Sompio-lehti.

Kuulutus julkaistaan 16.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 16.9.2020 - 23.10.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262, [email protected]

Julkaistu 23.09.2020