Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tiesuunnitelma valtatie 9 parantamisesta Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoliittymä– Lellantien liittymä, Urjala

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.3.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.3.2020 - 14.4.2020 välisen ajan.
Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta antaa Antti Laine, puh. 0295 02
1345 [email protected] ja Urjalan kunnasta Kimmo Virta, puh. 040
335 4220, [email protected] .

Julkaistu 12.03.2020