Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Tiesuunnitelma Mt 956 parantaminen varustamalla tie jk+pp -tiellä Könkään kylän kohdalla, Kittilä

Ilmoitus : Tiesuunnitelma Mt 956 parantaminen varustamalla tie jk+pp -tiellä Könkään kylän kohdalla, Kittilä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kittilälehti.

Kuulutus julkaistaan 16.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus on nähtävillä 16.9.2020 - 23.10.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262, [email protected]

Julkaistu 23.09.2020