Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tiesuunnitelma Mt 934 Vitikanpää - Ketavaara kevyen liikenteen väylä, Rovaniemi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun
tiesuunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti
kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa,
sekä julkaisemalla kuulutuksen yleisesti ilmestyvissä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.3.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa
www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.3.2020 - 9.4.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Risto Uusipulkamo,
puhelin 0295 037 263, [email protected]

Julkaistu 03.03.2020