Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen maantien 2773 parantamisesta välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä, Ylöjärvi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa,
että se julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108
§:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti tietoverkossaan kuulutuksen, joka
koskee Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen maantien 2773 parantamisesta
välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä, Ylöjärvi. ELYkeskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän
ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.


Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.


ELY-keskus pyytää kaupunkia ja Pirkanmaan ELY-keskusta julkaisemaan
tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) liitteenä olevan ilmoituksen kuuluttamisesta.
Ilmoitus tulee julkaista tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan
edellä mainittuna kuulutuksen julkaisupäivänä.


Tavoitteena on suunnitella Ylöjärvellä sijaitsevalle tieosuudelle jalankulkuja
pyöräilyolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta parantava jalankulku- ja
polkupyörätie. Suunniteltava jalankulku- ja polkupyörätie liittyy molemmista
päistään olemassa olevaan jalankulku- ja pyörätiehen.


Pirkanmaan ELY -keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä,
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.
fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely
.


Lisätietoja antaa projektipäällikkö Timo Seppänen ELY-keskuksesta, puhelin
0295 036 294 ja [email protected]

Julkaistu 26.02.2020