Hyppää sisältöön

Ilmoitus suunnittelun aloittamisesta: Maantien 12266 (Auvaismäentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Koskennurmenkatu – Paattistentie, Turku, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Suunnittelualue sijaitsee Turun kaupungissa maantiellä 12266. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi noin 3,6 kilometrin pituinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Pyhtymäentie - Paattistentie. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy vuoden 2020 aikana tehtävillä maastomittauksilla. Varsinainen tiesuunnitelma käynnistyy vuoden 2021 aikana.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 22.10.2020.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). 

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja antavat:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puh. 0295 022 782, [email protected]  ja mittaustöistä Hannes Mäkinen, puh. 0295 022 812, [email protected].

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 

Julkaistu 22.10.2020