Hyppää sisältöön

Ilmoitus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, Laitila

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, Laitila

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 29.9.2020. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §)

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30.9.2020–30.10.2020 välisen ajan ELY-keskuksen tietoverkossa 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja https://vaylavirasto.sharefile.eu/d-sa75b84430a747838 

sekä Laitilan kaupungilla (LjMTL 27 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §) osoitteeseen [email protected] 

TAI postiosoitteella Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 236 20101 Turku. 

Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VARELY/4568/2020.

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja suunnitelmasta antavat Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektipäällikkö Matti Kiljunen, puh. 0295 022 796, sähköposti [email protected], Afry Finland Oy:stä Petteri Hulkko, p.  040 764 2162, sähköposti [email protected] ja Laitilan kaupungilla tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500 596 127, sähköposti [email protected]

Varsinais-Suomen ELY-keskus
 

Julkaistu 29.09.2020