Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Seututien 132 tieosa 1 toiminnallisen luokan muuttaminen yhdystieksi 1320, Vantaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun maantien toiminnallisen luokan muuttamista koskevan
hyväksymispäätöksen nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian
tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa. 

Kuulutus julkaistaan 21.3.2024, Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 21.3.2024 – 29.4.2024 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Eeva Kopposela ELY-keskuksesta, puhelin 0295 021 727
ja sähköposti [email protected].

 

Julkaistu 21.03.2024