Hyppää sisältöön

Ilmoitus Nurmijärven kunnan kuulutuksesta: Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi, tiesuunnitelma

Nurmijärven kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden. Nurmijärven kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.12.2021 Nurmijärven kunnan tietoverkossa osoitteessa www.nurmijarvi.fi

Kuulutus on nähtävillä 22.12.2021-21.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:

Nurmijärven kunta, Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311

[email protected]

Uudenmaan ELY-keskus, Sami Mankonen, puh. 0295 021 319,

[email protected]

WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti), Tomi Harjula, puh. 040 503 2163, [email protected]

Julkaistu 22.12.2021