Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 815 (Lentokentäntie) parantaminen välillä Pohjantie (vt4) – Hailuodontie (mt 816), Oulu, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.1.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 19.1.2022 - 18.2.2022 välisen ajan.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

Oulun kaupunki, Saija Räinä, puh. 050 570 0723, [email protected]

Kempeleen kunta, Tuomo Perälä, puh. 050 416 9922, [email protected]

Julkaistu 19.01.2022