Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 807 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä mt 813 – Pitkätie, Siikajoki, Tiesuunnitelma

Siikajoen kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista sekä yleisötilaisuutta. Siikajoen kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus on julkaistu 25.2.2020 Siikajoen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikajoki.fi/etusivu ja sieltä kohta Kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 25.2.2020 - 26.3.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Merja Ojanperä Siikajoen kunnasta puhelin 040 3156 234, [email protected] ja ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, puhelin 0295 038 259, [email protected]

 

Julkaistu 03.03.2020