Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie - Kurkimäentie, Kuopio, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.5.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 13.5.2020 - 12.6.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Jari Kuokkanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 734, [email protected]keskus.fi

Julkaistu 13.05.2020