Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie - Kurkimäentie, Kuopio

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkai-see tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 27.5.2021 – 6.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa

Jari Kuokkanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 734, [email protected] 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Julkaistu 27.05.2021